užitá malba

Důraz se klade na zvládnutí klasických technik malby, jako jsou akvarel, kvaš, olejomalba, mozaika, vytráž či freska. Mnohotvárné úkoly zadávané žákům jsou velmi často spjaty se společenskými potřebami a zakázkou.