KAMENOSOCHAŘSTVÍ

KAMENOSOCHAŘSTVÍ JE JEDEN Z NEJSTARŠÍCH OBORŮ SUPŠ UHERSKÉ HRADIŠTĚ. DŮRAZ JE KLADEN NA PLASTICKOU INVENCI A RUKODĚLNOU ŘEMESLNOU ZRUČNOST. ATELIÉR VEDE K SAMOSTATNÉMU TVŮRČÍMU CHÁPÁNÍ SVĚTA A DĚNÍ V NĚM.